Hur fäster jag myggnätet eller komfortskyddet på solskärmen till Joolz Day sittdel?