Hur länge gäller garantin?

Garantiperioden är 24 månader från inköpsdatumet. Garantin omfattar reparation av produktionsfel och omfattar inte byte eller returnering av Joolz barnvagnen. Garantin gäller enbart om kunden, förutom den defekta produkten, kan uppvisa följande: 1) ett fullständigt ifyllt garantikort 2) en kopia på inköpskvittot 3) en utförlig beskrivning av defekten. Eventuella reparationer förlänger inte garantiperioden.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer