Wanneer is de garantie niet geldig?

Het volgende wordt niet gedekt door onze garantie:


(1) Gebreken die worden veroorzaakt door gewone slijtage, zoals wielen en stoffen die versleten raken door alledaags gebruik, krassen op het aluminium en/of metaal en de natuurlijke verkleuring van materialen die na verloop van tijd ontstaat, of door het niet opvolgen van de onderhoudsvoorschriften;
(2) Schade aan wielen, zoals gaten en scheuren;
(3) Schade door ongelukken, oneigenlijk gebruik, nalatigheid, vuur, contact met vloeistoffen of een andere externe oorzaak;
(4) Schade als gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, instructiefilms of andere richtlijnen van Joolz;
(5) Schade door toedoen van een ander product, inclusief accessoires;
(6) Schade door service of reparatie door iemand die geen officiële vertegenwoordiger is van Joolz;
(7) Diefstal;
(8) Luchttransport of vrachtschade.


De garantie is beperkt tot consumenten/kopers die het product zelf of binnen een gezin of huishouden gebruiken. Deze garantie geldt niet voor onbevoegde kopers die het product willen doorverkopen of voor kopers die dit product voor commerciële doeleinden willen gebruiken door het bijvoorbeeld te verhuren aan anderen. De garantie is alleen geldig voor de originele eigenaar en is niet overdraagbaar.

De garantie is alleen geldig wanneer het product bij een officiële Joolz retailer, of via onze webshop gekocht is, en wanneer er een garantie certificaat en/of aankoopbon kan worden overhandigd.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen