Can I fold the Joolz Aer when the seat is reclined?

We recommend to fold the Joolz Aer with the seat in the upright position for a compact fold. You can also fold the buggy when the seat is reclined but it will be less compact.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

Komentáře