Does the Joolz Aer have four-wheel suspension?

Yes, it comes with four-wheel suspension and lockable swivel wheels.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

Komentáře