Can I use the Joolz Aer on all types of surfaces or only on paved roads?

You can stroll on various surfaces with your Joolz Aer. Keep in mind this is a buggy though, it works best on hard surfaces. Riding through sand is not recommended.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

Komentáře