Can I expand the Joolz Aer with a footboard?

The Joolz Aer can’t be equipped with a footboard. We don’t recommend to add a footboard from another brand as attaching a footboard will affect the stability of the buggy.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

Komentáře