Is this Joolz Aer suitable for newborns?

No - the buggy is suitable for children that can sit unaided, usually this is around 6 months.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

Komentáře